Update annulering TRI HLMRMEER

 In Nieuws

De annulering van TRI HLMRMEER en het bericht dat wij daarover hebben verstuurd heeft enorm veel reacties opgeleverd. Gelukkig waren veel daarvan begripvol, sommige zelfs hartverwarmend. Daarentegen ontvingen wij ook veel berichten van teleurgestelde en ronduit boze atleten. We zijn ervan bewust dat onze communicatie zakelijk is geweest en niet altijd voldoende antwoord geeft op de vragen die deze annulering bij jullie teweegbrengt.

We zijn ons er ook van bewust dat het besluit om geen inschrijfgeld te restitueren een heel hard besluit is. Op dit moment is de toekomst nog erg onzeker en onze eerste prioriteit is dan ook om het voortbestaan van TRI HARD na deze crisis te garanderen. Desondanks onderzoeken wij de mogelijkheden om jullie (de atleten die zich hadden ingeschreven voor TRI HLMRMEER) tegemoet te komen. Op dit moment is er echter nog niet met zekerheid te zeggen of we hiertoe (financieel danwel met een ander alternatief) in staat zullen zijn. Daarom vragen we om jullie geduld, vertrouwen en begrip. Zodra wij de mogelijkheid zien iets te kunnen bieden, zullen wij dit zeker niet nalaten.

Om meer duidelijkheid te verschaffen over de annulering en de mogelijke gevolgen hebben we onze FAQ aangepast en aangevuld. Het eerdere bericht met aankondiging, vind je hier.

Wat kan er nu gezegd worden over compensatie van mijn kosten?

Op dit moment kunnen wij nog geen toezeggingen doen omtrent compensatie.

We stellen alles in het werk om op termijn wél te komen tot een oplossing voor ieder die zich al had ingeschreven voor TRI HLMRMEER. We onderzoeken hiervoor verschillende mogelijkheden. 

Het is echter nog zeer onduidelijk welke (financiële) impact de coronacrisis zal hebben op ons bedrijf. Ook de onzekerheid over het al dan niet doorgaan van onze andere evenementen in 2020 speelt hierin zeker een rol. 

Krijg ik (een deel van) mijn inschrijfgeld terug?

Hoewel wij er alles aan doen om een oplossing te kunnen bieden aan alle atleten, zullen wij geen inschrijfgeld restitueren. Onze financiële draagkracht is hiervoor helaas ontoereikend. 

Wij lopen met deze annulering belangrijke inkomsten mis, die ons normaal gesproken in staat stellen onze vaste lasten te bekostigen. Zo kunnen wij geen partnerschappen aangaan met sponsoren, omdat zij in deze onzekere tijd niet willen investeren. Maar ook de inschrijvingen voor onze andere wedstrijden staan al weken nagenoeg stil en veel uitgaven zijn al gedaan.

Wij begrijpen dat iedereen wordt getroffen door deze crisis en doen daarom ons uiterste best tot een bevredigende oplossing te komen.

Met dit besluit volgen wij de richtlijnen van de Nederlandse Triathlonbond.

Wat gebeurt er met het geld dat jullie reeds hebben ontvangen?

Het geld dat wij uit inschrijvingen hebben ontvangen, hebben wij gebruikt voor het bekostigen van ons personeel, de huur van ons kantoor en magazijn, de aanvraag van vergunningen, de aanschaf van artikelen met een lange levertijd en de promotie van onze wedstrijden. 

Natuurlijk zijn er ook kosten die door de annulering van onze wedstrijd wegvallen. Hier staat echter het wegvallen van de nodige sponsor- en inschrijfopbrengsten tegenover. 

Mag ik mijn startbewijs omruilen voor een startbewijs bij een andere TRI HARD wedstrijd?

Helaas is dat op dit moment niet mogelijk.

Omdat het op dit moment nog zeer onzeker is hoelang het verbod op evenementen zal duren, is het nu zeer onverstandig om een startbewijs door te schuiven naar een wedstrijd later in het jaar. Zodoende creëren we voor jou als atleet mogelijk een nóg complexere situatie. We kiezen er daarom voor deze mogelijkheid nu niet te bieden en zoeken naar andere manieren om jou voor je kosten te compenseren.

We zullen deze optie opnieuw onderzoeken zodra er meer duidelijk is over het vervolg van dit triathlonseizoen.

Mag ik mijn startbewijs doorschuiven naar volgend jaar?

Helaas is dat niet mogelijk.

Omdat we nu nog in onzekerheid zitten over het effect dat deze crisis zal hebben op onze financiële gezondheid, kunnen we geen automatisch startbewijs voor 2021 garanderen. We zijn daarentegen wel zeer nadrukkelijk op zoek naar een andere oplossing. Zodra wij hier mogelijkheid toe zien, zullen we hier direct toe overgaan.

We houden je hierover op de hoogte via website en social media.

Wat betekent de annulering voor de TRI HARD Competitie?

Dit is afhankelijk van hoeveel TRI HARD Series wedstrijden er uiteindelijk zullen plaatsvinden. Zolang er meerdere TRI HARD evenementen georganiseerd worden, kunnen we een serie-klassement maken. Hoe dit precies ingevuld wordt is nog onduidelijk.

Gaan jullie nog andere wedstrijden annuleren?

We houden ons aan de richtlijnen die vanuit het RIVM en de overheid worden opgelegd, die gelden tot 1 juni. Organisatorisch kijken we uiteraard verder, maar op dit moment kan niemand nog voorspellen wat er na die tijd gaat gebeuren en welke maatregelen er dan eventueel (nog) gelden. Helaas kunnen we hier dus niks over zeggen. We blijven achter de schermen doorwerken om later in het seizoen wedstrijden te kunnen realiseren, maar we houden met verschillende scenario’s rekening.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Neem contact met ons op

Kun je je vraag niet vinden in de "FAQ", stel dan je vraag via dit formulier aan ons!

Start typing and press Enter to search